Breda Buiten

Sectie D

Boek over de buiten gebieden van Breda

Na in 2002 het succesvolle boek over de geschiedenis van Breda was verschenen, was het tijd om de buitengebieden in kaart te brengen. Na onderling overleg werd besloten aan het boek tevens fietskaarten toe te voegen. Het geen weer een nieuwe uitdaging betekende.

Werkzaamheden

In samenwerking met Geert de Jong (destijds partner Smidswater en lid Sectie D) hebben we het boek opgezet, waarbij direct contact tussen de fotografen, tekstschrijver etc essentieel is bij zo’n grote productie. Ik bewaakte het ordenen, rubriceren en keuzes maken etc en de rode draad qua vormgeving. In dit project heb ik sterk het projectmanagement naar mij toegehaald om het totale overzicht te behouden. In zo’n project komen dan alle aspecten van het vakgebied bijeen. De juiste communicatieve vaardigheden, keuzes maken, ontwerp en opmaak vragen elk even veel aandacht, het zoeken naar een juiste balans hierin. Hierin heb ik in samenwerking met Geert de Jong het ontwerp, opmaak en de productie begeleiding verzorgd. Dit is wat ons betreft een goede formule zo hebben we samen ook het Bredaboek, Singelboek, Baronieboek gemaakt.

Ontwerp, opmaak, projectmanagement
In opdracht van Smidswater