Bibliotheek Breda

Bibliotheek van de Toekomst

Interactieve pdf

Uitgangspunt was het snel kunnen veranderen en inspelen op de actualiteit. In samenwerking met Stichting Nieuwe Veste heb ik een publieksvriendelijk document gemaakt waarin helder naar voren komt, wat de nieuwe functie van de bibliotheek in Breda gaat worden. Het oorspronkelijke idee was een prezie, na onderling overleg kozen we voor een interactieve pdf.

Werkzaamheden

Nadat de er was gekozen voor een interactieve pdf isĀ hij verder ontworpen en technisch uitgewerkt, waarbij rekening werd gehouden met de nodige mutaties. Het ging er voornamelijk om, om een sterk publieksvriendelijk document te maken. Na enkele postief kritische opmerkingen is de ambtenarentaal verdwenen voor heldere en inzichtelijke teksten. Erg belangrijk aangezien de veranderingen veel commotie te weeg zou kunnen brengen.

Ontwerp, opmaak, projectmanagement, technische realisatieĀ In opdracht van Smidswater