AM

Annual 2012

Jaaroverzicht en projectenboek

Op jaarlijkse basis is voor AM het projectenboek verzorgd. Uitgangspunt is daarbij de speerpunten die AM wil uitdragen voor het komende jaar. Aan de hand hiervan ontwikkelden we een beeldtaal en een uitstraling die daarbij aansloot.

Werkzaamheden

Samen met een team van specialisten werkten we het projectboek uit. Na een brainstormfase met de klant hebben we de opzet uitgewerkt. Na akkoord op de opzet heb ik het projectboek verder uitgewerkt met de illustraties welke de kern vormen.

Ontwerp, opmaak, projectmanagement
In opdracht van Smidswater