Basisschool De Eerste Rith

Identiteit Fototentoonstelling

Tentoonstelling en poster

In het kader van hun 40-jarig bestaan heb ik een tentoonstelling ontwikkelt, low budget en eenvoudig van opzet, waarbij er een wisselwerking tussen ouders – geschiedenis -leraren zou ontstaan.

Werkzaamheden

Op basis van de foto’s van de school een plan voorgelegd waarbij, we de ouders gevraagd hebben lijstjes in te leveren die ze over hadden. Deze dienden als basismateriaal voor de tentoonstelling. Vervolgens zijn er prikborden gemonteerd, hierbij zat de uitdaging in; het niet beschadigen. De tijdsbalk loopt onderlangs en dient tevens als een rode draad door de tentoonstelling. Verder is er een selectie uit 40 jaar gemaakt en d.m.v. hulpouders verwerkt. Tevens is er een poster gemaakt.


Ontwerp, opmaak, selectie, samenstelling en projectmanagement