Prijzenfestival

PVV PostNL Direct Mail voor Prijzenfestival DM actie Aan alle leden van de Personeelsvereniging van PostNL aangeven dat er vele aanbiedingen zijn tegen sterk gereduceerde prijzen. Werkzaamheden Poster ontwerpen en uitwerken. Ontwerp, opmaak, projectmanagement In opdracht van Smidswater

Wintergids

PVV PostNL Wintergids 2013-2014 Personeelsgids voor PostNL Personeel Vereniging van PostNL verzorgt ieder jaar de zomer en wintergids. Hier kunnen alle leden van PostNL met korting vakanties boeken. Werkzaamheden Enkele jaren heb ik de vakantiegidsen voor de PVV verzorgd. Dit alles binnen de ruimte die de desbetreffende huisstijl bood. Op basis van een efficiënte vormgeving…

PostNL Postzegels

TNT Post Jubileumpostzegels 2010 Postzegelontwerp Voorstudie voor de Jubileumpostzegels 2010 themakleuren en silhouet van de jubilerende organisaties, waarbij het uiteindelijke resultaat door mijn collega Patricia van Andel is ontworpen. Werkzaamheden In samenwerking met de afdeling vormgeving van TNT Post is het verzoek aan Smidswater geweest om een voorstel te maken voor de Jubileum postzegels 2010.…

KPN

KPN Postordercatalogus 2013 Catalogus Een aantal jaren achtereen heb ik voor KPN de producten catalogus ontwikkelt binnen de grenzen en mogelijkheden van de huisstijlrichtlijnen. Werkzaamheden In samenwerking met de productmanager van KPN een gehele opzet gemaakt voor de producten catalogus, de moeilijkheid zat er voor al in binnen de geboden ruimte zodanig een structuur vinden dat de…

Vastgoedmarkt

Vastgoedmarkt Advertentielijn Advertenties Basisadvertenties ter ondersteuning van alle communicatie uitingen.. Werkzaamheden Opzetten en uitwerken advertenties en indien nodig bijhorende beeld aanpassen of erbij zoeken. Opmaak, projectmanagement In opdracht van Smidswater.

Breda’s Museum

Breda's Museum Breda's Museum Diverse uitingen Gedurende een lange periode heb ik de posters en uitnodigingen verzorgd voor het Breda's Museum. De uitingen variërden van posters, flyer, boekjes en tentoonstellingsbelettering dit in nauwe samenwerking met de museumdirecteur. Werkzaamheden Na het inlezen over de desbetreffende tentoonstelling heb ik steeds een beeld ontwikkeld dat dragend is voor…

Nieuwe Veste Kunst BSO

Nieuwe Veste Illustratie KunstBSO Illustratie voor Nieuwe Veste in combinatie met de Kober Groep. Werkzaamheden Uitwerken van een grafische illustratie stijl die het speelse karakter weer geeft van de KunstBSO. Ontwerp, opmaak, projecmanagement In opdracht van Smidswater

AM

AM Annual 2012 Jaaroverzicht en projectenboek Op jaarlijkse basis is voor AM het projectenboek verzorgd. Uitgangspunt is daarbij de speerpunten die AM wil uitdragen voor het komende jaar. Aan de hand hiervan ontwikkelden we een beeldtaal en een uitstraling die daarbij aansloot. Werkzaamheden Samen met een team van specialisten werkten we het projectboek uit. Na…

INOS Kick off

INOS Kick off Introductie stijl Kick off dag INOS voor alle 32 aangesloten scholen in Breda. Werkzaamheden Illustratie die als basis dient voor de introductiedag. Wegwijs worden uit de informatie hoeveelheid. Uitnodiging en powerpoint om de stijl te ondersteunen. Ontwerp, projectmanagement in opdracht van Smidswater

Basisschool De Eerste Rith

KBS De Eerste Rith Illustratie Schoolfeest Poster voor Tuinfeest Kindercentrum Eerste Rith Werkzaamheden Uitwerken van een grafische illustratie stijl die het speelse karakter weer geeft van het thema van dit jaar. alles in het kader van het openen van de tuin. Ontwerp, opmaak, projecmanagement In opdracht van Basisschool Eerste Rith